20131029-201318.jpgSinds een paar weken is het dagcentrum voor de kinderen van start gegaan. Na school komen de kinderen hier om onder begeleiding hun huiswerk te maken en daarna is het speeltijd : ) Ze oefenen hier op hun instrumenten, spelen met elkaar, op maandag muziekles en op woensdag Engelse les.