Carmen in Moldavië

Visie

Stichting Casa-Vera Moldavië  zet zich in om op een levende en tastbare manier de geboden die Jezus het grootste noemde tot uitdrukking te brengen: ‘Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, geheel uw ziel, met geheel uw verstand en al uw krachten’, en ‘heb uw naaste lief als uzelf’.

De stichting richt zich op het verbeteren van de leefomstandigheden van ouderen en kinderen in Moldavië, specifiek in de regio Costesti. Zij verleent hulp aan de allerarmsten ongeacht hun ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.

© 2024 www.casa-vera.org

Mede mogelijk gemaakt door footer logo Ad QuestoBoven ↑