Carmen in Moldavië

Projecten

Huidig project

Bouw dagcentrum voor ouderen: Tijdens mijn werk in de dorpen onder de armste mensen heb ik ontdekt dat er een tekort is aan opvang voor bejaarden. In Moldavie is het leven niet makkelijk voor ouderen die in de dorpen leven. Veel ouderen hebben een pensioentje van 600 lei per maand (ongeveer 30 euro). In de dorpen rondom Costesti hebben ouderen geen stromend water in huis. Wat betekent dat ze in huis ook geen douche, toilet of wasmachine hebben. In het dagcentrum willen we hen de gelegenheid geven om te kunnen douchen, hun kleding te wassen in een wasmachine en we zullen ook maaltijden gaan verzorgen.

We willen de ouderen en kinderen uit Costesti met elkaar in contact brengen en een paar keer in de week samen creatieve activiteiten laten doen in het dagcentrum. 

Projecten tot 2018

Dagcentrum voor Kinderen.
Voor kinderen uit het dorp heb ik een dagcentrum gestart. Er wordt een programma aangeboden waarbij kinderen hun gaven en talenten op creatief en/of sportief vlak tot uiting kunnen brengen. Via de kinderen van het dagcentrum proberen we ook goed contact te onderhouden met de ouders en de andere gezinsleden. Hierdoor kunnen we vroegtijdig problemen signaleren en proberen met de ouders (voor zo ver aanwezig) naar oplossingen te zoeken, waarbij vooral alcoholisme en agressie een aandachtspunt is. De kinderen kunnen Engelse les volgen. In Moldavië spreken jongeren nauwelijks tot geen Engels. Ik geef muzieklessen (gitaar, drum, piano, fluit) en we zijn met een aantal kinderen een bandje begonnen. In twee dorpen kunnen kinderen deelnemen aan een bijbelcursus. In de zomer organiseren we creacieve, sport en spel activiteiten voor kinderen uit verschillende dorpen.

Crisisopvang voor kinderen.
Maatschappelijk werk heeft 4 keer kinderen geplaatst die met spoed uit huis geplaatst moesten worden.

Zadenproject
Het zadenproject is een samenwerking met De Bolster in Nederland die een deel van haar bedrijf in Moldavië heeft gevestigd. De zaden die hier biologisch gekweekt worden gaan direct voor export naar Nederland. Wij brengen mensen uit de dorpen in contact met de Bolster, in de hoop dat ze daardoor in Moldavië blijven werken in plaats van hun gezin achter te laten en in Rusland of Italië te gaan werken.

Straathondenproject
Dit project richt zich op het terugdringen van straathonden in Moldavië door het steriliseren van straathonden. Dit gebeurt in samenwerking met een lokale dierenarts en Stichting Dierennood die stages voor studenten regelt. De studenten helpen de lokale dierenarts bij het verrichten van de operaties. Op deze manier kan de stagiaire ervaring opdoen en kunnen de lokale dierenarts en de studenten zich verder ontwikkelen en leren van elkaars operatietechnieken die in Nederland en Moldavië toegepast worden.

Algemene humanitaire hulp, kleding uitdelen, kerstpakketten
De kerstpakketten zijn bestemd voor eenzame bejaarden die geen familie meer hebben die voor hen kunnen zorgen en voor arme gezinnen die financieel nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Ik wil hen verrassen en blij maken met een kerstpakket waarin hoognodige voedingsmiddelen en een extraatje speciaal voor het kerstfeest.
Kleding delen we uit aan de aller armsten in de dorpen.
Het bezoeken van hulpbehoefende ouderen en gehandicapten in de dorpen en hen hulp bieden waar nodig.

Zomer werkvakanties
Tijdens deze werkvakanties wordt er ‘s ochtends aan een bouw project gewerkt en ‘s middags een programma voor kinderen in de dorpen georganiseerd. Dit gebeurd in samenwerking met organisaties uit verschillende landen waaronder Engeland, The USA en Nederland. Komende zomer gaan we huizen opknappen van mensen in de dorpen die in erbarmelijke omstandigheden wonen.

Voltooide bouwprojecten

Aanleg leidingwater in het ziekenhuis
In Saptebani is een ziekenhuis dat vroeger als volwaardig ziekenhuis functioneerde voor Saptebani en een heel aantal dorpen hier om heen. Na de val van het communisme is vanwege de instorting van de economie, en dus geldgebrek, de functie van het ziekenhuis hier en daar veranderd, wat nu neerkomt op basis gezondheidszorg.
De arts heeft jaren geprobeerd om een sponsor te vinden om het ziekenhuisje op te knappen. Hij heeft ook op hoog niveau geprobeerd om geld van de overheid te krijgen maar zonder resultaat. Vanwege de regionale functie heb ik besloten het ziekenhuis te gaan helpen. Zij hadden bijvoorbeeld geen water en afvoer binnen. Het water haalden ze nog uit de waterput. Het is voor een ziekenhuis echt belangrijk om binnen gewoon stromend water te hebben uit een kraan.

Bouw toiletten in de school in Saptebani
De kinderen maakten gebruik van een buiten toilet. Dit hield in; een paar gaten in de grond zonder een wastafel om je handen te wassen. De toiletten zijn nu binnen in de school gebouwd zodat de kinderen niet in de winterkou naar buiten hoeven en zij ook hun handen kunnen wassen.

© 2024 www.casa-vera.org

Mede mogelijk gemaakt door footer logo Ad QuestoBoven ↑