Er is een kerstpakkettenactie  opgestart voor het werk van Carmen in Moldavië. De kerstpakketten zijn bestemd voor eenzame bejaarden die geen familie meer hebben die voor hen kunnen zorgen en voor arme gezinnen die financieel nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Carmen wil hen verrassen en blij maken met een kerstpakket waarin hoognodige voedingsmiddelen en een extraatje speciaal voor het kerstfeest.

Carmen kan daar de benodigde spullen inkopen en de kerstpakketten zelf naar behoefte samenstellen, en ze vervolgens persoonlijk bij de mensen brengen.

Wij vragen u voor dit speciale doel een persoonlijke gift te willen overmaken via giro NL53INGB0002768804, Stichting Hart voor de Oogst, Nootdorp o.v.v. Carmen Ullersma, kerstpakket Moldavië.

Helpt u mee de mensen daar met Kerst te verrassen en blij te maken?

Heel hartelijk dank uw bijdrage.