Er waren o.a. een orthopeed, een oogarts en een tandarts aanwezig via de organisatie Cert International.